Intern toezicht kent verschillende vormen:

  • raad van toezicht;
  • visitatiecommissie; of
  • niet-uitvoerend bestuur.

Jacqueline en Mechteld hebben allebei ruime ervaring met deze vormen van intern toezicht: zij hebben zitting in diverse raden van toezicht en visitatiecommissies (als voorzitter en als lid). Bij wie zijn we kun je daar meer over lezen of klik hier (Jacqueline) of hier (Mechteld) voor een overzicht van deze functies op LinkedIn.

Tevens hebben Mechteld en Jacqueline veel ervaring met de ondersteuning van intern toezicht. Beiden hebben ervaring met het schrijven van notities voor raden van toezicht en het inrichten van de agenda van intern toezichthouders.