Op grond van de Pensioenwet en nadere regelgeving moet een pensioenfonds zorgen voor een beheerste en integere bedrijfsvoering. Dat betekent onder meer dat het pensioenfonds zich moet houden aan wet- en regelgeving. Eén van de verplichtingen die daaruit voortvloeit is het aanstellen van een compliance officer. Inmiddels hebben wij ervaring met compliance bij verschillende fondsen; onder meer in de rol van interne compliance officer waarbij toetsing aan de gedragscode en integriteitsregelingen van het pensioenfonds en het voorkomen van belangenverstrengeling centraal staat. Maar ook voor advies omtrent compliancevraagstukken, het inrichten van de compliancefunctie, het opstellen van bijbehorende documenten en het faciliteren van de SIRA en dilemmatrainingen kunt u bij ons terecht.