pensioenadvies contact

Vragen?
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Mechteld of Jacqueline.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Mechteld Hendriks
06 – 23 76 20 91
mechteld@puikpensioenadvies.nl

Jacqueline Verhulst
06 – 23 79 91 07
jacqueline@puikpensioenadvies.nl

Postadres
PUIK pensioenadvies
Bilderdijkstraat 18
2311 XE Leiden

Overige gegevens:
KvK-nummer (Leiden): 51449552
Rekeningnummer: NL61TRIO0198402740 (Triodos) ten name van PUIK pensioenadvies te Leiden