PUIK pensioenadvies heeft veel ervaring met bestuursondersteuning. Jacqueline en Mechteld hebben beiden vaak de rol van interim jurist van een bestuursbureau vervuld. Beiden begrijpen heel goed wat er verwacht wordt van een bestuursbureau. Daarnaast weten zij op welke wijze bestuursnotities geschreven moeten worden, waardoor het bestuur voorzien wordt van de benodigde informatie en, net zo belangrijk, inzicht krijgt in de diverse afwegingen die van belang zijn bij het nemen van een besluit. Beiden hebben daarnaast ook vaak een ondersteunende of adviserende rol vervuld voor verantwoordingsorganen en raden van toezicht. Voorbeelden van wat PUIK pensioenadvies kan betekenen in de bestuursondersteuning zijn:

  • Opstellen bestuursnotities
  • Formuleren adviesaanvragen verantwoordingsorgaan.
  • Samenstellen agenda voor bestuur, raad van toezicht of verantwoordingsorgaan.
  • “Vertalen” adviezen externe deskundigen voor bestuur, inclusief toevoeging van de diverse afwegingen die voor het bestuur van belang zijn.