PUIK pensioenadvies beschikt over ruime kennis en ervaring op diverse vlakken van het pensioenrecht. Wij adviseren pensioenfondsen, werkgevers en verzekeraars al ruim 20 jaar op het gebied van pensioenen. Aangezien wij beiden werkzaam zijn geweest bij diverse pensioenuitvoerders èn bij een groot advieskantoor, kennen wij als geen ander de verschillende kanten van het pensioenvak.

PUIK pensioenadvies begrijpt dat u een advies wilt dat inhoudelijk juist, maar ook concreet en praktisch toepasbaar is. Daarnaast hebben wij inzicht in de werkwijze van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen en kennen wij de invloed van systemen op deze werkwijze. Hierdoor kunnen dingen sneller en praktischer geregeld worden en is het voor ons ook mogelijk om een breder project te leiden (zoals de implementatie van een nieuwe pensioenregeling of een nieuwe governancestructuur). Voorbeelden van inhoudelijke ondersteuning die PUIK pensioenadvies kan bieden zijn:

  • Advisering over en begeleiding van de inrichting van de governance.
  • Ondersteuning bieden als onderdeel van het bestuursbureau.
  • Ondersteuning van bestuur, raad van toezicht en verantwoordingsorgaan bij pensioenkwesties.
  • Advisering over juridische en fiscale kwesties waar pensioenuitvoerders mee te maken krijgen.
  • Opstellen van fondsdocumenten van pensioenfondsen.
  • Begeleiding van liquidatie van een pensioenfonds.
  • Toepassing van fiscale en juridische wet- en regelgeving in pensioenregelingen.
  • Afstemming met belastingdienst.