Mechteld

Mechteld is pensioenjurist en -fiscalist. Zij houdt zich ruim 20 jaar bezig met de fiscaal-juridische aspecten van pensioenen, waarvan vijf jaar op de fiscaal-juridische afdeling van AEGON (Adfis) en acht jaar bij PwC. Mechteld heeft veel ervaring met inhoudelijke advisering op het gebied van pensioenen, het leiden van verschillende projecten op pensioengebied en het verzorgen van fondsdocumentatie. Daarnaast heeft Mechteld diverse artikelen gepubliceerd in vakbladen. De afgelopen jaren heeft Mechteld vaak gefunctioneerd als jurist op het bestuursbureau van diverse pensioenfondsen en is zij zeer nauw betrokken geweest bij het fusietraject van twee pensioenfondsen. Zij is voorzitter van de raad van toezicht van pensioenfonds DNB, pensioenfonds HaskoningDHV, BPF Waterbouw en SPW.

Jacqueline

Jacqueline is pensioenjurist. Zij houdt zich ruim 20 jaar bezig met de juridische aspecten van pensioenregelingen, waarvan zes jaar op de fiscaal-juridische afdeling van AEGON (Adfis) en zeven jaar bij PwC. Jacqueline heeft veel ervaring met juridische advisering over pensioenen, implementatie van governancestructuren en het verzorgen van fondsdocumentatie. Jacqueline heeft diverse artikelen gepubliceerd in vakbladen en is niet uitvoerend bestuurder bij StiPP, voorzitter van de raad van toezicht van pensioenfonds Atos en van pensioenfonds Koopvaardij. Daarnaast is zij lid van diverse visitatiecommissies en is zij adviseur bij de Nationale APF. Tot slot is zij geruime periode intern compliance officer van pensioenfonds Rail & OV geweest.